Očkovanie proti chrípke

Chrípka je akútne, ťažké vírusové ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v epidémiách počas studeného ročného obdobia. Zdrojom nákazy je chorý človek a chrípka sa prenáša najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami. Taktiež sa môžete nakaziť „sprostredkovane“ – dotýkaním sa nosa alebo očí rukami, ktoré sa dostali do styku s chorou osobou. Inkubačná doba je krátka: 1–2 dni.
Jednoznačná diagnóza je ťažká najmä v počiatočnom štádiu, pretože symptómy môžu byť podobné symptómom jednoduchého ochorenia z prechladnutia. Za chrípku však hovorí náhly začiatok choroby, horúčka nad 38°C či 39° C, ťažký celkový pocit choroby, bolesti hlavy a končatín, ako aj kašeľ, zachrípnutie a bolesti hrdla. Dodatočne dochádza často k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkami sú napr. zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu.
Účinnou prevenciou proti chrípke je očkovanie. Očkovanie vyvoláva rýchlu imunitnú odpoveď, takmer 60 % očkovaných dosahuje účinné hodnoty titrov – protilátok už za týždeň po očkovaní. Očkovanie sa vykonáva jednou dávkou vakcíny, len u detí do 9 rokov, ktoré chrípku ešte neprekonali a ešte neboli očkované proti chrípke, sa odporúča dvojdávková schéma. Ochrana pretrváva zhruba rok, preto je nutné rizikové skupiny preočkovávať každý rok.

VšZP uhradí vakcínu proti chrípke všetkým poistencom, ktorí prejavia o očkovanie záujem.

Postup pri očkovaní:
Kontaktujte vášho všeobecného lekára, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnite si s ním termín očkovania.
Lekár vám vypíše lekársky predpis, na základe ktorého vám v lekárni vydajú očkovaciu látku.